Page 24

RACC_488_CAT

mobiLitat La frenada automàtica d’emergència Evitaria 272 morts l’any a Espanya si tot el parc mòbil la portés incorporada. Amb les sigles AEB (Automatic Emergency Braking), aquesta tecnologia de seguretat detecta obstacles mòbils o immòbils davant del vehicle mentre conduïm, avisa el conductor i, si no reacciona, frena el vehicle. Segons un estudi del RACC, el sistema AEB podria haver evitat 272 víctimes mortals el 2014 a Espanya si tot el parc mòbil de turismes i furgonetes l’haguessin portat incorporat. Sistema AEB de Bosch. Present ja en el mercat des de fa 10 anys, aquest sistema té l’objectiu de minimitzar les col·lisions posteriors o en caravana, col·lisions amb obstacles estàtics a la calçada i atropellaments de vianants. Com funciona? • Incorpora un radar de llarg abast en combinació amb una o dues càmeres de vídeo per detectar obstacles davant del vehicle. • Quan els detecta, analitza la velocitat del nostre vehicle i la distància fins a l’objecte i calcula la distància de frenada necessària. • El sistema emet un so perquè el conductor reaccioni a temps. Si no reacciona, l’AEB deté automàticament el vehicle. Per què és necessari l’aeB? • En un 20% dels accidents analitzats, el conductor va realitzar una frenada completa però va patir l’accident perquè havia reaccionat tard. L’AEB hagués avisat del risc. • En un 49% dels casos, el conductor va realitzar una frenada parcial, sense aprofitar la frenada del vehicle. L’AEB l’ajudaria a frenar. • En un 31% el conductor ni tan sols va arribar a trepitjar el pedal del fre. L’AEB frenaria imme diatament. Micros Compactes Luxe Monovolum tot terreny 17% 52% 88% 19% 32% Turismes amb sistema AEB (2014) L’AEB, disponible de sèrie o opcional en 1 de cada 3 vehicles matriculats a Espanya 23 marques ofereixen AEB entre la seva oferta de vehicles Només el 4,3% dels vehicles nous el 2014. Majoritàriament és l’AEB City (velocitats baixes; <40km/h) Font: Barómetro soBre seguridad Vial y medio AMBiENtE, 2014 / BosCh i ANfAC RACC 24 desembre 2015


RACC_488_CAT
To see the actual publication please follow the link above