Page 67

RACC_488_CAT

Més a prop del soci, en tots els canals La immediatesa, l’eficàcia en la resposta, la proximitat i la personalització del tracte són factors clau que el RACC afavoreix al màxim en la seva relació amb els socis. El Club disposa d’un ventall molt ampli de canals perquè tothom pugui escollir en cada moment el que millor s’adapti a les seves necessitats per informar-se, fer consultes, gestionar i contractar els serveis, beneficiar-se dels avantatges i descomptes i participar en els esdeveniments socials que el Club organitza regularment. El web racc.cat ofereix un món de possibilitats que permeten fer nombrosos tràmits. Amb 3,4 milions de visites l’any, el web disposa de tarificadors on-line per obtenir pressupostos d’assegurances en només dos minuts, a més de recollir les prestacions gratuïtes i els avantatges exclusius incorporats al carnet. El web viatges.racc.cat ha introduït millores al tarificador aeri, a l’apartat de circuits, on incorpora vídeos, i ha afegit una secció per a socis sènior, amb viatges a molt bon preu fora de temporada alta. Un dels canals que més creix és el de les xarxes socials. El Club ofereix oficines virtuals a Facebook (RACCOficinaVirtual) i Twitter (@RACCOficina), per fer nombroses gestions i consultes des del mòbil. Les xarxes socials del Club ja apleguen més de 156.000 seguidors i han augmentat un 45% en els darrers 10 mesos. Els socis també poden aprofitar la qualitat de l’atenció a la nostra oficina telefònica, que atén de 8 a 21 hores de dilluns a divendres, per contractar pràcticament la totalitat dels nostres serveis amb absoluta comoditat. Aquest canal va rebre el darrer any prop de 850.000 trucades, la majoria relacionades amb el servei d’assegurances En l’atenció presencial, el RACC anirà estrenant a partir del 2016 el seu nou concepte d’oficina amb més llum i una nova imatge, disposaran d’un interiorisme renovat, amb espais diàfans i sense barreres. També hem obert una autoescola a la Zona Universitària de Barcelona, a la seu central del RACC, fàcilment accessible en transport públic per donar millor servei als alumnes estudiants de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Igualment, els socis poden fer arribar qualsevol comunicació referida al Club al nostre Departament d’Atenció al Soci. I les seves queixes o suggeriments sobre senyalització o estat de les carreteres al servei Via Directa de la Fundació RACC. Una altra manera de ser a prop dels socis és compartir amb ells esdeveniments organitzats pel Club. Aquest final d’any n’hi ha dos de destacats: l’homenatge que acaben de rebre a la nostra seu central els socis que el 2015 compleixen 50 anys al Club, i la cursa atlètica al Circuit de Catalunya, els 10kmRACC, que organitzem per quart any consecutiu per als socis runners i les seves famílies, el 13 de desembre que ve, en col·laboració amb la Marató de TV3. Sigui quin sigui el canal escollit o l’esdeveniment en què participin, els socis trobaran la proximitat, la professionalitat i la confiança que l’equip humà del RACC posa en totes les seves accions. n Xavier Pérez Director General Adjunt EL WEB RACC.CAT PERMET FER noMBRosos TRÀMITs I RECULL ToTs ELs AVAnTATGEs DEL CARnET DE soCI LEs XARXEs soCIALs DEL CLUB JA SUPEREN ELS 156.000 SEGUIDORS, AMB Un 45% D’AUGMEnT En 10 MEsos RACC AUToEsCoLA oBRE A LA ZONA UNIVERSITÀRIA DE BARCELONA PER A Un MILLoR sERVEI ALs ALUMnEs RACC 75 desembre 2015 editorial


RACC_488_CAT
To see the actual publication please follow the link above