Page 70

RACC_488_CAT

Aquest hivern, assegura el teu cotxe i la teva salut En aquEsta època dE l’any, lEs assEgurancEs d’auto i lEs dE salut són dos dEls sErvEis més sol·licitats pEls socis dEl racc. a l’hora dE contractar, Els ExpErts dEl club rEcomanEn prEstar atEnció. RACC 78 desembre 2015 El sErvEi d’assEgurancEs racc Contractar assegurances és una pràctica obligatòria (auto) o bé opcional (salut) a la qual, en general, no es presta l’atenció deguda. A l’hivern, tots dos serveis tenen una forta demanda: en el cas d’auto, perquè el cap d’any és una data propícia per comprar cotxes nous; i en salut, perquè l’hàbit de mercat estableix que les pòlisses tinguin validesa anual per anys naturals (de l’1 de gener al 31 de desembre). En tots dos casos, els experts en assegurances del RACC recomanen assessorar se bé abans de decidir-se. Assegura bé el cotxe Una bona assegurança d’auto es troba a faltar en el moment més necessari, després d’un sinistre. En contractar la pòlissa, tingues en compte que hi ha molts factors que n’afecten el preu. • L’atenció que rebràs en cas de sinistre. Disposar d’un vehicle de substitució gratuït, comptar amb el suport d’una assistència jurídica completa i amb un gestor personal del teu sinistre, compensa. • Tipus de cotxe. Si el cotxe és molt potent, la prima és més alta i afecta la prima de la cobertura obligatòria. Si el cotxe val més, afecta la cobertura de danys. • El teu historial. Tens avantatge


RACC_488_CAT
To see the actual publication please follow the link above