Page 10

RACC_486_CAT

RACC 10 juny 2015 mobilitat la Mobilitat a la carretera de 1994 a 2014 La mobilitat per carretera ha augmentat un 51% l’ús del casc en ciclomotors augmenta un 40% i en motocicletes un 23%. l’ús del cinturó de seguretat ha augmentat un 35% En aquests 20 anys, el parc de vehicles s’ha incrementat un 70% el nombre d’equipaments de sistemes de seguretat de sèrie que inclou un cotxe ha augmentat un 700% per normativa euro, des del 2014 els vehicles dièsel nous han d’emetre 94% menys de partícules contaminants. el nombre de morts en accident de trànsit ha disminuït un 70% 42% d’augment de la recaptació vinculada a la mobilitat. Per cada euro recaptat el 1994 en mobilitat, es van dedicar 34 cèntims a inversió en noves infraestructures. MéS Mobilitat i MillorS iNfraeStructureS actitud MéS reSpoNSable delS coNductorS MéS cotxeS i MéS SegurS MeNYS eMiSSioNS coNtaMiNaNtS MeNYS MortS i MeNYS riSc de patir uN accideNt MéS recaptació ViNculada a la Mobilitat a l’AP-7) o estudis que han denunciat el mal estat i la mala qualitat de la senyalització al nostre país. També s’han realitzat auditories vinculades a la mobilitat de les persones a les ciutats: per exemple, travesseres urbanes, túnels, aparcaments, eficàcia del transport públic, passos de vianants, rotondes, serveis de bicicleta pública o afectació d’obres, entre altres accions. Repensar la fiscalitat vinculada a l’automòbil per fer-la més justa i pensada sota criteris mediambientals ha estat i és un objectiu prioritari en aquests anys per a la Fundació RACC. Dimensió internacional L’entrada del RACC a la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), l’any 1998, va encoratjar la projecció internacional de la Fundació RACC i al mateix temps ➝


RACC_486_CAT
To see the actual publication please follow the link above