Page 31

RACC_486_CAT

El “copilot” EficiEnt (tomtom tElEmatics) OptiDrive 360 és un sistema de navegació per a conductors professionals de TomTom Telematics que aconsella la manera més eficient i segura de conduir. Utilitzant les dades del vehicle i de la ruta en curs, aconsella als conductors quan accelerar, quan canviar de marxa o quina és la velocitat òptima per conduir amb seguretat i amb un ús eficient del combustible. En acabar la ruta, el sistema proporciona un informe estadístic del viatge segons vuit paràmetres de rendiment i eficiència. Gasoil ecològic a partir d’aigua i aire Amb electricitat generada en estacions eòliques se separa de l’aigua l’oxigen (que es retorna a l’aire) i l’hidrogen, que se sotmet a un procés amb CO (obtingut de CO2 captat de l’aire). S’obté així un cru blau que, processat en refineries, proporciona un gasoil sintètic i ecològic, que no conté sofre ni hidrocarburs aromàtics. L’experimenta Audi a la planta de Dresden. Escàner intel·ligent de senyals El sistema llegeix els senyals de limitació de velocitat situats a la carretera, els interpreta i ajusta de manera automàtica la velocitat del vehicle per mantenir-se sempre dins dels límits legals. Ford ja l’ofereix en models com el nou S-Max. n RACC 31 juny 2015 patrocinat per


RACC_486_CAT
To see the actual publication please follow the link above