Page 5

RACC_486_CAT

principal i el que en justifica l’existència, és prestar sempre el millor servei i assistència possibles als socis. Si miro enrere i em trasllado als anys 80 veig un Club amb 80.000 socis, associat a la imatge d’unes grues de color blau tant fosc que semblava negre. Trenta anys més tard, superem els 825.000 socis i hem dotat el Club de contingut, eficiència i modernització. De prestar assistència al cotxe vam passar a prestar-la al conductor, per arribar a l’actual assistència integral a la persona, en el seu dia a dia, també a la llar, en la seva feina d’autònom o de viatge, un concepte renovador que ha estat decisiu en la imatge d’excel·lència i de progrés que avui pot oferir la nostra entitat. Hem mostrat la voluntat de fer les coses bé, amb un inconformisme constant i un rigor que ens fa tenir un gran prestigi internacional i que ens ha permès estar avui presents als òrgans de decisió de la FIA. Aquests tres grans valors del Club, la vocació de servei, el vessant esportiu la fundaCió raCC i l’aCtivitat Esportiva rEprEsEntEn un magnífiC ExEmplE dEls valors i dEl Compromís soCial dEl Club. i la consciència social, són valors irrenunciables que formen part del nostre ADN i s’han mantingut com a pilars fonamentals fins i tot en els pitjors moments de crisi que ha viscut el país els últims anys. Per sort, les condicions econòmiques comencen a millorar després de les turbulències dels darrers anys i això permet al Club afrontar el seu futur immediat amb optimisme, fins i tot reforçat. En aquest moment en què l’entorn econòmic comença El Club ha passat dE 80.000 soCis a 825.000 i dE l’assistènCia als ConduCtors a l’assistènCia intEgral a lEs famíliEs. a millorar i en el qual el RACC ja obté resultats positius, amb 30 anys al front de l’entitat, amb 82 anys i amb el pla estratègic finalitzat, ha arribat l’hora de donar el relleu de la Presidència del Club. D’acord amb els estatuts, em substituirà l’actual Director Feneral, Josep Mateu, en la seva qualitat de Vicepresident. Per a nosaltres és la persona ideal. Coneix i garanteix els valors del Club des de que va arribar a la Direcció General, profund coneixement del que és i ha de ser el RACC i del que necessiten els seus socis. A partir d’ara em trobareu involucrat en la Fundació RACC. Estic molt agraït a moltes persones pel seu suport i confian– ça, però voldria assenyalar de manera especial les col·laboracions de Juan Antonio Samaranch, Josep Lluís Vilaseca i Joan Moreta. Aquests anys, durant els quals m’heu permès ser el vostre President, han estat un període inoblidable i molt llarg que ara em sembla tremendament curt. Per tot el que junts m’heu deixat fer, us dono les gràcies una vegada més, per aquesta confiança vostra que he gaudit durant 30 anys i que m’omple d’orgull. n RACC 5 juny 2015 ja fa 20 anys, i té un pro Sebastià Salvadó i Josep Mateu, en l’acte d’entrega del Carnet d’Or als socis del RACC.


RACC_486_CAT
To see the actual publication please follow the link above