Page 69

RACC_486_CAT

DESCOBREIX PER QUÈ L’ASSEGURANÇA DE LLAR DEL RACC ÉS ÚNICA PERQUÈ ET COBREIX ELS ELECTRODOMÈSTICS EN CAS D’AVARIA. Contracta l’assegurança més completa sense pagar més. RACC, amb tu als moments clau. Servei d’Assegurances Llar 902 307 307 racc.cat @raccoficina El contingut d’aquest anunci és de caràcter informatiu i no té valor contractual. El detall de les garanties i cobertures s’especifica a les condicions generals i particulars de la pòlissa contractada. RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, SAU. Vinculada amb (consulta-ho a www.racc.cat). CIF: A-58201740. Núm. Reg. DGSFP: AJ0074. Insc. Reg. Merc. de Barcelona: Tom 7537, Llibre 6803, Secció 2a, Foli 160, Full 86883. Assegurances de Responsabilitat Civil i Caució concertades segons l’art. 21 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol.


RACC_486_CAT
To see the actual publication please follow the link above