Page 14

RACC_487_CAT

RACC 14 octubre 2015 cartes dels socis La revista del RACC recull en aquestes pàgines les opinions i les consultes que ens han fet els socis sobre la mobilitat i els serveis que el Club presta a la carretera, a la llar i en els viatges. Aquí tens alguns dels casos que hem recollit. Envia la teva carta a participa@revista.es com es calculen els límits de velocitat variable? Els límits de velocitat variables de la B-23 en els accessos a Barcelona prevalen sobre la senyalització estàtica, però què defineix aquests límits en cada moment? _Ll. Torres. Fundació RACC_ Es mesuren amb unes espires incorporades a l’asfalt, que registren la velocitat de circulació i el nombre de vehicles que circulen per cada tram. Aquest sistema dinàmic permet conèixer el trànsit en temps real i modular la velocitat per reduir la congestió als corredors d’accés a Barcelona de la C-31, C-32 sud (Autopista del Garraf), B-20 (Pota Nord) i B -23. També es contribueix a millorar la qualitat de l’aire en aquestes vies. ens van arreglar les canonades de desaigües Amb la present carta, els voldria agrair la prestesa en la solució de l’avaria a les canonades de desaigües del meu domicili. Vull agrair especialment la tasca de la persona a qui van encarregar la feina, en Francisco Javier, que va solucionar el problema amb eficàcia, professionalitat i amabilitat. Els prego que li facin saber el meu agraïment. _G. de las Heras. Gràcies per l’ajuda jurídica en un moment tan delicat Ben sovint ens queixem quan no rebem un determinat servei que esperem, però crec que també hem de reconèixer la feina quan s’ha fet ben feta. Per això vull agrair al RACC, i especialment al Servei d’Assistència Jurídica, l’atenció rebuda en les consultes relacionades amb la mort del meu pare. Gràcies, doncs, per la informació facilitada i per la cordialitat i la paciència que van mostrar en resoldre totes les qüestions que vaig plantejar. _D. Elías. lluny de casa i el cotxe avariat Els vull donar les gràcies per la resposta rebuda en un servei d’assistència. Estant de viatge lluny Un pas de vianants… massa alt? a santa eugènia de Berga hi ha un pas de vianants elevat sense senyal que alerti d’aquest ressalt ni cap altra senyal propera sobre límit de velocitat. per no tocar amb la part inferior del cotxe, s’ha de reduir la velocitat a menys de 20 km/h. Quina ha de ser l’alçada i la senyalització d’aquests passos? _J. Bover. Fundació RACC_ després de la petició del RaCC, l’ajuntament ha situat un senyal vertical de velocitat. d’altra banda, hi ha una instrucció tècnica del ministeri de Foment de 2008 i una altra del servei Català de trànsit que recomana una alçada màxima de 10 cm i longitud elevada de màxim 4 m.


RACC_487_CAT
To see the actual publication please follow the link above