Page 3

RACC_493_CAT

Treballem per una mobilitat que millori la qualitat de vida de les persones Una societat justa, moderna i desenvolupada és aquella que té com a objectiu garantir i millorar la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i en aquest sentit, la mobilitat esdevé un factor clau. Per al RACC treballar perquè aquesta mobilitat sigui segura, respectuosa amb el medi ambient, àgil, intel·ligent i assequible és una prioritat. En tots els àmbits cal avançar, innovar i millorar, però sense cap mena de dubte, en el de la seguretat hem de posar una especial atenció. Si bé és cert que, pel que fa a accidents de trànsit, Es- pa nya, amb 1.160 víctimes mortals el 2016 (Catalunya, amb 153) ha tingut una evolució més positiva que la major part dels països del món al llarg dels darrers 15 anys, també és cert que en els últims anys s’observa un estancament en la reducció dels accidents, probablement per l’augment de la mobilitat, conseqüència de la millora del context econòmic. Des del RACC ja fa temps que advertim d’aquest estancament i creiem que ja no es pot demorar més la presa de decisions per reprendre la tendència positiva i situar-nos als nivells de països capdavanters en seguretat viària com ara Holanda, Suècia o Regne Unit, amb taxes de risc un terç inferiors a la nostra. Josep Mateu President del RACC Som conscients que la sinistralitat és una realitat complexa, en la qual intervenen diferents factors, però també estem convençuts que només actuant sobre les persones, els vehicles i les infraestructures, amb una visió global i coordinada, acabarem amb els accidents de trànsit. Les persones hem millorat la nostra actitud a l’hora de desplaçar-nos en els últims anys, però també cal admetre que el “factor humà” encara és present en una gran part d’accidents; per tant és necessari augmentar la temes de protecció en tots els vehicles fent, per exemple, obligatòria la incorporació de noves tecnologies com l’ABS a les motos de menys de 125cc o el sistema de frenada automàtica d’emergència als cotxes. En darrer terme, però tant o més important que els dos factors anteriors, trobem les infraestructures. No pararem d’insistir en la necessitat de millorar la xarxa viària fins a obtenir una xarxa lliure de trams d’alt risc, perquè creiem que la millor via és aquella que s’acomoda als possibles errors humans, contribuint a evitar els accidents o minimitzant-ne les conseqüències. En aquest sentit en aquesta revista publiquem un estudi que revela que 5 dels 10 trams més perillosos d’Espanya per a les motos es troben a l’entorn metropolità de Barcelona. Aquesta és una dada que les administracions no haurien d’ignorar si volem posar remei a la sinistralitat d’un col·lectiu que no para de créixer. Al RACC creiem que l’objectiu zero accidents és possible i continuarem treballant tenint en compte totes les maneres que les persones tenim de moure’ns i també tots els factors que hi incideixen, siguin els individus i les seves actituds, els vehicles o les infraestructures per on circulen. Aquest és el nostre compromís, amb els nostres socis i les seves famílies i amb la nostra societat. n necessari actuar sobre les persones, els vehicles i les infraestructures. Cal augmentar la seguretat dels més vulnerables i amb més risc de patir accidents. Necessitem una xarxa viària lliure de trams de risc. seguretat dels més vulnerables i amb més risc de patir accidents, com ara els joves, la gent gran, els vianants, els ciclistes o els motoristes. Pel que fa als vehicles, cal destacar la constant incorporació d’elements de seguretat, en bona part gràcies a la pressió exercida per consorcis com EuroNCAP, del qual el RACC forma part, i que enguany compleix 20 anys. Però creiem que la industria de l’automòbil encara té un camí per recórrer i que cal avançar per tal d’estandarditzar la instal·lació de sisÉs RACC 3 març 2017 EDITORIAL


RACC_493_CAT
To see the actual publication please follow the link above