Page 34

RACC_493_CAT

L’estil vintage renovat RACC 34 març 2017 El moviment estètic vintage conquereix també espais tan particulars com la cambra de bany, per dissenyar ambients decoratius carregats de personalitat. Utilitzahi elements envellits, amb aquella bellesa que evoca de manera immediata altres temps, altres èpoques i altres formes de vida, tant en mobiliari com en revestiments i paviments. Ceràmica i banyeres El concepte de ceràmica tradicional va recuperant el seu antic prestigi, gràcies a les noves tecnologies: rajoles en tres dimensions, metal·litzades o plantilles d’aparença artesana es converteixen en grans aliats d’estil vintage. Si l’espai ho permet, tria una banyera exempta com a peça principal, funcional i decorativa. Reproduccions d’antigues banyeres de ferro colat o peces originals restaurades vesteixen amb encert els banys vintage del segle XXI. DG MAGNETS SECCIÓ LLAR


RACC_493_CAT
To see the actual publication please follow the link above