Page 68

RACC_493_CAT

Servei d’Assegurances Llar Hi som per ajudar Promoció subjecta a les condicions de la campanya, disponibles a www.racc.cat. Promoció limitada a les primeres 1.200 contractacions. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més, comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740. 900 357 357 racc.cat 902 452 452 racc.es @raccofi cina


RACC_493_CAT
To see the actual publication please follow the link above