Page 11

RACC_486_CAT

va propiciar una col·laboració estreta amb els clubs més importants del món (europeus, americans i també alguns el risc d’accidentalitat a la xarxa de carreteres) i les inspeccions tan diversos com Xile, Argentina, Perú, França, Croàcia i Grècia, entre d’altres. A més, la Fundació RACC està plenament vinculada a projectes innovadors en l’àmbit de les tecnologies intel·ligents aplicades al transport, especialment, pel que fa a vehicle connectat. És més, algunes de les iniciatives R+D en què ha participat la Fundació han acabat derivant en serveis que el RACC ofereix als seus socis i a la societat en general. Infotransit d’informació de l’estat del trànsit en temps real pensat d’asiàtics). Aquesta col·laboració destaca especialment en el marc d’EuroRAP (consorci que analitza de carreteres que el RACC ha realitzat en països n’és l’exemple més paradigmàtic: un servei punter per a tots els usuaris que prioritzen la comoditat i rapidesa quan es mouen. Moure’s, un dret i una responsabilitat Més enllà de la seva trajectòria, l’èxit de la Fundació ha estat donar veu i defensar la mobilitat dels usuaris, un dret essencial de les persones. Un dret que ha de garantir la mobilitat privada i l’accés a un transport públic de qualitat i a l’abast de tots. Però també implica l’obligació de mantenir i promoure un comportament cívic entre els usuaris de les vies. Avui, la Fundació és un referent de la mobilitat i la defensa dels usuaris. I continuarà treballant en aquesta línia, amb l’horitzó i la mirada àmplia. Per superar moltes més dècades sense perdre res en absolut del que la fa ser especialment activa: la passió per la mobilitat. n RACC 11 juny 2015 (D’esq. a dta.). Presentació de l’estudi sobre distraccions en la conducció amb el ministre Rubalcaba i el director de la DGT; exposició Euro NCAP organitzada pel RACC a l’Estadi Bernabéu; RACC Educa, l’aposta per la formació viària dels més joves i celebració dels 20 anys de la Fundació amb Miquel Nadal, Sebastià Salvadó, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i Josep Mateu.


RACC_486_CAT
To see the actual publication please follow the link above