Page 7

RACC_487_CAT

pertinença al RACC que, gràcies a ell va aprofitar la seva participació en el projecte per aconseguir una gran projecció internacional. La llarga llista de serveis prestats per Leopoldo Rodés al RACC no s’acabaria mai. La seva experiència en el camp de la comunicació la va abocar i traslladar a impulsar la modernització de la imatge de la nostra entitat, constituint-se en un destacat ambaixador internacional de la nostra activitat que va contribuir decisivament al reconeixement que el RACC té avui en l’àmbit de la mobilitat i la seguretat viària. Però, Leopoldo Rodés ha estat molt més que tot el que ha donat al RACC. En el vessant empresarial va ser el líder promotor del que s’ha constituït com el primer “Foro español de la Empresa Familiar”, inspirador d’importants reformes legislatives que han donat solidesa i estabilitat a aquest sector econòmic del país. Sempre atent a les qüestions de l’economia, va ajudar múltiples projectes, iniciatives i actuacions que han deixat l’empremta en el creixement econòmic del país. Però a la vegada, va saber relligar aquesta activitat amb una acció constant en el camp de la cultura, en la qual destaca, molt fonamentalment, la seva participació en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). I a més, sempre obert a totes les iniciatives que poguessin ajudar la potencialitat cultural de la ciutat i del país, buscant la seva projecció internacional i el seu reconeixement, per part de les institucions més prestigioses del món cultural de fora d’Espanya. I no acaba aquí la relació de tot el que Leopoldo Rodés va fer en benefici del país i de la seva modernització. Qualsevol iniciativa cívica li interessava. Escoltava, opinava, suggeria i, quan calia, actuava de manera eficaç i ràpida. Sempre educat i sempre amable, va generar un important nucli de relacions personals, a qualsevol part del món, que va posar al servei de la seva ciutat, de Catalunya i d’Espanya. En retre avui homenatge a la figura del nostre Leopoldo Rodés Castañé, el RACC es limita a complir un deure de reconeixement, agraïment i emotiu record a qui va ser el seu vicepresident. És un honor per a la nostra entitat, haver comptat amb ell com una de les personalitats que més han col·laborat a la gran realitat actual del RACC. Descansi en pau el nostre estimat i respectat Leopoldo Rodés. n Va ser un gran defensor de la importància de la mobilitat en el creixement econòmic del país la seVa experiència en el camp de la comunicació la Va abocar i traslladar a impulsar la modernització de la imatge de la nostra entitat fotos: pere virgili RACC 7 octubre 2015


RACC_487_CAT
To see the actual publication please follow the link above